Βασικά πλεονεκτήματα της επένδυσης στον αυτοματοποιημένο έλεγχο υποψηφίων –

Βασικά πλεονεκτήματα της επένδυσης στον αυτοματοποιημένο έλεγχο υποψηφίων -

 

Εάν ανησυχείτε για (επένδυση σε αυτοματοποιημένο έλεγχο υποψηφίων) για την παροχή τεχνητής νοημοσύνης σε τέτοιες σύνθετες, ανθρωποκεντρικές αποφάσεις, μην ανησυχείτε. Η αυτοματοποίηση προσλήψεων δεν αντικαθιστά την τεχνογνωσία ενός διευθυντή προσλήψεων. Αντίθετα, εξορθολογίζει τα εγκόσμια αλλά βασικά καθήκοντα σε σχέση με την πρόσληψη και την επιλογή νέων υπαλλήλων. Τέλος, το αυτοματοποιημένο λογισμικό ελέγχου υποψηφίων, όπως το Automated Candidate Screening Software, μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση των υποψηφίων, να συντομεύσει τη διαδικασία πρόσληψης και να προσελκύσει, να διαχειριστεί και να διατηρήσει με επιτυχία κορυφαία ταλέντα. μπορεί να ενισχύσει τη σεξουαλικότητα. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από τη χρήση λογισμικού αυτοματοποιημένης πρόσληψης έναντι της ανθρώπινης εργασίας στη διαδικασία πρόσληψης.

 

Οι υπεύθυνοι προσλήψεων μπορούν να επικεντρώσουν περισσότερη ενέργεια στην ανθρώπινη πλευρά της διαδικασίας πρόσληψης.

Λόγω της στενής αγοράς εργασίας, είναι δύσκολο να καλυφθούν οι κενές θέσεις με ειδικευμένους υποψηφίους. Με τον εξορθολογισμό της διαδικασίας πρόσληψης, οι υπεύθυνοι προσλήψεων μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στη δημιουργία αυθεντικών σχέσεων με ειδικευμένους υποψηφίους και να βελτιώσουν τη φήμη της εταιρείας τους ως εργοδότη της επιλογής τους.

 

Το ανθρώπινο δυναμικό υπονομεύει τα έσοδα.

Εξοικονομήστε χρήματα για πράγματα που έχουν σημασία αυτοματοποιώντας τις βαρετές εργασίες. Με την ανάθεση επαναλαμβανόμενων εργασιών σε αυτά τα αυτοματοποιημένα εργαλεία πρόσληψης, οι υπεύθυνοι προσλήψεων μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο εφαρμόζοντας τις μοναδικές τους δεξιότητες και γνώσεις στον οργανισμό.

 

Επιλέγονται τελικά υποψήφιοι υψηλότερης ποιότητας.

Αποκτήστε καλύτερη κατανόηση κάθε αιτούντος με την προκαταρκτική εξέταση, τον έλεγχο βιογραφικών, τους ελέγχους ιστορικού και τα εργαλεία νοημοσύνης ταλέντων. Ο αποτελεσματικός και αποτελεσματικός έλεγχος των αιτούντων διασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν παραβλέπονται και ότι οι πιο ελκυστικοί υποψήφιοι έχουν προτεραιότητα.

 

Λιγότερα στοιχεία χάνονται κατά την ανακάτεμα.

Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι και ρευστά μέρη της διαδικασίας πρόσληψης που μπορεί να χάσετε το βιογραφικό σας, να αγνοήσετε το email σας, να ξεχάσετε να ελέγξετε το ιστορικό του ή να προγραμματίσετε τη συνέντευξή σας τη λάθος στιγμή. Ο προγραμματισμός είναι εύκολος. υποψήφιος για απασχόληση

 

Λιγότερο «φαντάσματα» πιθανών ψηφοφόρων.

Το κυνήγι εργασίας μπορεί να είναι μια περίοδος αγωνίας και ελπίδας, αλλά μπορεί επίσης να είναι πολύ απογοητευτικό. Διευκολύνετε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δείξτε εκτίμηση στους πιθανούς υποψηφίους για το χρόνο και το ενδιαφέρον τους παρέχοντας ακριβείς και έγκαιρες ενημερώσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα διατηρούνται ενημερωμένοι χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένο email.

Οι ανάγκες των νέων εργαζομένων αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Συστήματα παρακολούθησης αιτούντων βελτιστοποιήστε τη διαδικασία πρόσληψης και θα σας βοηθήσει να βρείτε γρήγορα υποψηφίους για περισσότερες κενές θέσεις χωρίς να αυξήσετε τον αριθμό των εργαζομένων ή τους μισθούς. Προσαρμόζετε συνεχώς τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης υποψηφίου ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες.

 

Οι πρακτικές πρόσληψης πρέπει να είναι δίκαιες.

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας ελέγχου μπορεί να μειώσει την πιθανότητα μεροληψίας κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Η τεχνολογία διαδικασίας πρόσληψης επιτρέπει στα δημογραφικά στοιχεία να παρακολουθούνται σταδιακά με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, συμβάλλοντας στην αύξηση της ποικιλομορφίας.

 

Απλή συμμόρφωση.

Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της απασχόλησης είναι μόνο ένα παράδειγμα του γιατί η διαχείριση της συμμόρφωσης είναι τόσο σημαντική και δύσκολη. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), η Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης (EEOC) και το Γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων (OFCCP) είναι μόνο δύο παραδείγματα εθνικών και διεθνών κανονισμών που μπορούν να τηρηθούν με τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων πρόσληψης και εκθέσεων. Συγνώμη.

 

Βελτιώσεις προσλήψεων

Οι τοποθετήσεις έχουν σημασία. Πληροφορίες και πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν από δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *